Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

zylwia
Jesteś moim pierwszym... moim pierwszym wszystkim.
— Colleen Houck
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaisolro aisolro
9477 45a7 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaaisolro aisolro
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
zylwia
2424 d1c6 420
Reposted frompolana polana viaaisolro aisolro
7747 ccdc 420
Reposted fromtwice twice viawrazliwa wrazliwa
zylwia
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa
8873 63f9 420
Reposted frommaking-love making-love viawrazliwa wrazliwa
zylwia
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viawrazliwa wrazliwa
zylwia
6579 d16f 420
Reposted frommisza misza viawrazliwa wrazliwa
zylwia

June 15 2015

zylwia
0242 b8a6 420
Reposted fromamatore amatore viawrazliwa wrazliwa
zylwia
8707 eff5 420
Reposted fromintrigante intrigante viawrazliwa wrazliwa

June 14 2015

0322 29e6 420
Reposted fromindie indie viawrazliwa wrazliwa
zylwia
7550 9780 420
Reposted frommisza misza viahironie hironie
zylwia
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa
zylwia
Przy Tobie lżej się oddycha.
Reposted fromiinfinity iinfinity viawrazliwa wrazliwa
zylwia
9328 333e 420
zylwia
Zazdrość nie jest wyrazem miłości, ale wzmożoną manifestacją instynktu posiadania. Bardzo łatwo nazywać miłością ciężkie patologie, takie jak na przykład obsesja zawładnięcia ciałem i myślami drugiej osoby z jednoczesnym pozbawieniem jej wolności.
— E.E. Schmitt, Napój miłosny
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viawrazliwa wrazliwa
zylwia
4866 9a2b 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viawrazliwa wrazliwa
zylwia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...